<

Evrim Teorisi ve Tesadüf

Evrim Teorisi ve Tesadüf

Allah a inanmayan maddeci filozoflar yaratmaya inanmaz, varlıkların nasıl vücuda geldiği konusunda hiçbir mantıki tutarlığı olmayan "tesadüf"ten (kendi kendine, rastgele oluştan) başka bir açıklama yapamazlar. Kendiliğinden var olan cansız maddeden canlı varlıkların ve bunlar içinde de en gelişmişi olan insanın nasıl var olduğu konusunda tutundukları düşünce evrim teorisidir. Bu teorinin eski Yunan düşünürlerine kadar uzanan kökleri bulunmakla beraber sistematik evrim teorisi Lamarck ve Darwin e aittir. Lamarck 1809 da neşrettiği Zoolojik Felsefe isimli kitabında, Darwin de 1859 da yayımladığı Türlerin Menşei isimli kitabında evrim teorisini ileri sürmüşlerdir. Lamarck evrimin, türlerin tabiatında var olan evrimleşme özelliğinden kaynaklandığına inanırken Darwin evrimleşmenin böyle bir özellikten değil, tamamen dış şartlardan kaynaklandığını ve tabîî seleksiyonla oluştuğunu iddia eder. İlmî gelişmeleri uzaktan/geriden izleyen ve bilimi ideolojiye alet eden geri kalmış ülke bilimcileri evrim teorisini bilimin ispat ettiği bir gerçek gibi ileri sürmüş ve buna dayanarak, bazan bilim adına sahtekârlıklar da yaparak (örnekler için bak.M. Bayraktar, İslam da Evrimci Yaratılış Teorisi, İst. 1987, s.196 vd.) yaratılış inancına karşı çıkmışlardır. Konuya tarafsız ve bilim açısından yaklaşanlara göre evrim teorisi adı üstünde bir teoridir; bilimin ispat ettiği, benimsediği bir gerçek değildir. Darwin gibi evrim teorisini oluşturanların samimi itirafları ve tereddütleri vardır, Darwin den sonra da biyolojide ve paleontolojide çeşitli/farklı görüşler ve tespitler olmuştur (Örnekler için bak. Y. Sezen, Maddeci Felsefenin Çıkmazları, İst. 1996, s. 144 vd.).
İslam düşüncesinde üç ekol bulunduğunu biliyoruz: Kelam, felsefe ve tasavvuf.
Kelamcılar da sünnî olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Sünnî olmayan kelam mezheplerinden Mutezile ye mensup Nezzam (öl. 835 veya 845 m.), Câhız (öl. 869 m.) gibi bazı alimler ile zühd döneminden sonra yetişen bazı mutasavvıflar "evrimci yaratılış teorisi" diye isimlendirilmesi mümkün olan bir teori ileri sürmüşlerdir. Hemen zikretmeliyiz ki bu teori, İslam inancı ile bağdaştırılması mümkün olmayan materyalist ve ateist varlık ve evrim düşüncelerine karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıkmıştır ve ortak unsur yaratılış inancıdır; yani her şeyin yok iken Allah tarafından yaratıldığına inanmaktır. Her şeyi yok iken yaratan Allah, evrimci yaratılış teorisini ileri süren İslam düşünürlerine göre türleri ayrı ayrı ve birden yaratmamış, birinin diğerinden evrimleşme yoluyla oluşmasını sağlamıştır. Bu "birinin diğerinden oluşması" da, ilk yarattığı maddenin, aslın, çekirdeğin, kendinden sonra meydana gelecek bütün türleri bilkuvve (onda gizlenmiş olarak) içermesi sebebiyle olmakta, bu özelliğe dayanmaktadır. Bu konuda değerli bir çalışma yapmış bulunan M. Bayraktar a göre İslam düşünürlerinin evrimci yaratılış teorileri bilim bakımından darwinizm ve lamarckizmden daha sağlam temellere oturmaktadır (ag.esr. s. 195 vd.).
Ehl-i sünnet kelamcılarına (sahih İslam inancını açıklayan ve farklı inançlara karşı savunan alimlere) göre Allah Teâlâ bütün türleri birden ve ayrı ayrı yaratmıştır. Türler arasında evrimleşme yoluyla geçişler yoktur, evrim türlerin kendi içinde olabilmektedir. Bu inanç ve düşüncenin dayandığı naslar (insanın yaratılışı ile ilgili olanları) ve kısaca açıklamaları şöyledir:
İnsan suresinin 1. âyetine göre "İnsanın (varoluş tarihinde) adının sanının bulunmadığı bir zaman parçası şüphesiz gelip geçmiştir". Bu âyet, insan yok iken yani bir varlık değilken kesinlikle üzerinden bir zaman geçtiğini, yaratılışı tamamlanıp mükemmel bir insan haline gelinceye kadar varlıklar arasında bulunmadığını ifade eder. Çünkü insan yaratılışı tamamlanmadan önce yeryüzünde toprak, sonra babasının sulbünde bir sperm ve anasında bir yumurtadır. Daha sonra ana rahminde bir embriyo haline gelmektedir. Nitekim Yüce Allah 2. âyette insanı "katışık bir nutfe"den yani ana rahminde döllenmiş bir yumurtadan yarattığını ifade buyurmuştur. Kendisine görme, işitme gibi organlar da lütfedilen bu varlık artık yükümlülüklere muhatap ve imtihana tabi tutulabilecek bir kıvama gelmiş olmaktadır (insanın yaratılış aşamaları hakkında bilgi için bk. Hac 22/5; Mü minûn 23/12-15; Kıyamet 75/37). Haber Kaynağı hayrettinkaraman.net Evrim Teorisi Eklenme Tarihi : 29/04/2011Evrim Teorisi

Evrim Teorisi

Adolf Hitler gibi faşist ırkçılar, sosyal Darwinizm in acımasız ve merhametsiz kurallarının önde gelen savunucu ve uygulayıcıları oldular.(seslianlatimlar)...İsrailli arkeologlar bir mağarada 400.000 yıl öncesine ait dişler buldu. Bunun kanıtlanması halinde evrim tarihi değişecek.(trt)...Sudan karaya geçişte en önemli kayıp halka bulundu: Gogonasus(hurriyet)...... Eklenme Tarihi : 10/01/2012


HABERİ OKU İnternet filtresinde evrim sansürü

İnternet filtresinde evrim sansürü

Eklenme Tarihi : 10/01/2012 posta.com.tr
HABERİ OKU Evrime inanan İmam Hatip Liseliler var!

Evrime inanan İmam Hatip Liseliler var!

Eklenme Tarihi : 04/08/2011 8sutun.com
HABERİ OKU Evrime en az inanan Türkler

Evrime en az inanan Türkler

Eklenme Tarihi : 04/08/2011 radikal.com.tr

Evrime inananlara inanamıyorum!

( 29/04/2011 ) ( haber.gazetevatan.com )

Mine G. Kırıkkanat Doğru Söylemiyor

( 17/04/2011 ) ( minegkirikkanatacevap.org )

Yahyanın mumu Politikene kadar

( 17/04/2011 ) ( haber.gazetevatan.com )

Müslüman Yaratılışçıların Başvuru Kitabı: Yaratılış Atlası

( 17/04/2011 ) ( dunyadanyankilar.com )

1,77 milyon yıllık fosiller bulundu

( 11/04/2011 ) ( arsiv.ntvmsnbc.com )

Etiyopyada 3.5 milyon yıllık insan fosili

( 09/04/2011 ) ( cnnturk.com )

İlk insanlar ve taş devri uydurması

( 09/04/2011 ) ( mehmetalidemirbas.com )

Evrimde dev keşif

( 09/04/2011 ) ( milliyet.com.tr )

Ünlü Darwinist Yalan - İnsanın Hayali Soyağacı

( 06/04/2011 ) ( evrimteorisi.com )

Hürriyet bilim, bilime karşı

( 05/04/2011 ) ( us3.harunyahya.com )

İnsanlığın sırrı bu fotoğrafta

( 05/04/2011 ) ( hurriyet.com.tr )

Evrim teorisi baştan mı yazılacak?

( 03/04/2011 ) ( focushaber.com )

Dünyanın En Ünlü Ateisti: Yanılmışım Tanrı Varmış!

( 03/04/2011 ) ( haber10.com )

Tersinim Evrim Teorisine karşı!

( 03/04/2011 ) ( haberkultur.net )

Evrimcilerin Irkların Evrimleştiği Senaryosu

( 03/04/2011 ) ( evrimteorisi.com )

Evrim Teorisi yaratılışçıları niçin çıldırtıyor

( 03/04/2011 ) ( haber.gazetevatan.com )

Papa 16. Benedikt evrimi tartışıyor

( 03/04/2011 ) ( radikal.com.tr )

Kuran Ayetlerinden Evrim Teorisine Delil Getirmeye Çalışanlara Cevap

( 03/04/2011 ) ( bilimveteknoloji.org )

1900 ün başlarında Bulgarlar, Evrim teorisini kabul etmiyor...

( 02/04/2011 ) ( bg-turk.com )

İnsanoğlunun penisi bir zamanlar kemikliydi!

( 02/04/2011 ) ( cnnturk.com )

Evrimde kayıp halka bulundu

( 02/04/2011 ) ( radikal.com.tr )

Teoride Evrim

( 31/03/2011 ) ( tr.wikipedia.org )

Darwin ölmedi; kalbimizde yaşıyor!

( 31/03/2011 ) ( zaman.com.tr )

Anglikan Kilisesi Evrim Teorisinin Babası Darwinden Özür Dileyecek

( 31/03/2011 ) ( haberler.com )

Evrim Teorisi Müfredatta Yok

( 31/03/2011 ) ( habervitrini.com )

Evrimin halkaları birbirine ekleniyor

( 31/03/2011 ) ( hurriyet.com.tr )

Bu Dişler Evrim Teorisini Çürütüyor mu?

( 31/03/2011 ) ( trt.net.tr )

En iyi açıklama Evrim Teorisi

( 31/03/2011 ) ( teknohaber.com )

İncilde, evrim teorisine inanarak hayvanları putlaştıranların akılsızlıkları bildirilmektedir

( 31/03/2011 ) ( us1.harunyahya.com )

İnsan gen haritası evrim teorisini destekliyor

( 31/03/2011 ) ( cnnturk.com )

Habertürkte ateşli evrim tartışması!

( 31/03/2011 ) ( habername.com )

Evrim teorisinin siyasi terminolojisi laikliktir

( 31/03/2011 ) ( habervaktim.com )

Evrim Tübitak Bilime iki kez kapak olmuştu

( 31/03/2011 ) ( ntvmsnbc.com )

Evrim Teorisine sansür

( 31/03/2011 ) ( birgun.net )

Darwin ve Hitlerin Kanlı İttifakı

( 31/03/2011 ) ( dinlertarihi.net )

Sudan karaya geçişte en önemli kayıp halka bulundu: Gogonasus

( 31/03/2011 ) ( hurriyet.com.tr )

Darwinizm-Komünizm İttifakının Temeli: Din Düşmanlığı

( 31/03/2011 ) ( dinlertarihi.net )

Ölüm tehdidi, evrim teorisini savunan imamı pes ettirdi

( 31/03/2011 ) ( bbc.co.uk )

Hiç bitmeyecek bir tartışma: Yaradılış mı, Evrim mi?

( 31/03/2011 ) ( sorularlaevrim.com )

İnsanın köklerinin tarihi yeniden oluşuyor

( 31/03/2011 ) ( hurriyet.com.tr )

Faşist Vahşetin Ardındaki Üçlü: Darwin, Haeckel ve Hitler

( 31/03/2011 ) ( seslianlatimlar.com )

İlk insan topraktan mı yaratılmış, maymundan mı gelmiştir?

( 31/03/2011 ) ( sorularlaislamiyet.com )